Stora gruppen (8-12 år)
* 16:30-17:15

Obs! Du behöver göra en anmälan per barn
Personnummer (krävs för registering)
Korskyrkan livesänder sina Gudstjänster och ber därför om ditt godkännande till att få göra detta när ditt barn finns med på scenen. Godkännandet gäller tills vidare men kan när som helst avbrytas. Vid varje publiceringstillfälle gör vi alltid en bedömning om det är lämpligt att streama eller publicera bilder.