Välkommen att fira Gudstjänst i Korskyrkan. Vi gör det vi kan för att du på ett så säkert sätt som möjligt kan få del av Gudstjänsterna.

Sedan de lättade restriktionerna infördes kan vi nu vara fler deltagare på plats i kyrksalen.

  1. det finns en meter åt alla håll mellan varje person/sällskap (varje sällskap får vara upp till 8 personer)
  2. det finns anvisade platser, följ därför skyltning och/eller mötesvärdarnas anvisning

Vi ber alla att ta ett personligt ansvar och hålla avstånd till varandra på väg in i kyrksalen och vid gudstjänstens slut.

Du behöver i dagsläget INTE boka en plats. Närmar vi oss maxantalet kommer vi att införa ett anmälningssystem..

Gudstjänsten livesänds via Youtube, likaså via Facebook och går även att se där i efterhand.


För att göra det så säkert som möjligt för dig har vi:
– flyttat isär bänkarna så det är glest mellan raderna
– satt upp skyltar och anvisningar om att hålla avstånd
– ordnat så det finns handsprit tillgänglig för dig.

Obs! Kom i tid. Skulle det vara så att vi tangerar max antal deltagare kommer system för anmälan införas.

Välkommen!

Vi påminner samtidigt om möjligheten att lyssna till predikningar via korskyrkans podcast