Välkommen att fira Gudstjänst i Korskyrkan. Vi gör det vi kan för att du på ett så säkert sätt som möjligt kan få del av Gudstjänsterna.

Vi ber alla att ta ett personligt ansvar och hålla avstånd till varandra på väg in i kyrksalen och vid gudstjänstens slut.

Gudstjänsten livesänds via Youtube, likaså via Facebook och går även att se där i efterhand.

Välkommen!

Vi påminner samtidigt om möjligheten att lyssna till predikningar via korskyrkans podcast