Vad är Böne Alpha?

Böne Alpha är en bönekurs som består av 8 träffar där man utifrån ett koncept som liknar Alphakursen, lyssnar på undervisning och samtalar om det man lyssnat till.

En vanligt kvälll med Böne Alpha innehåller:

Undervisning (video), ca 20 min
Samtal om undervisningen, ca 20 min
Bön utifrån undervisningen, ca 20 min.

Ingen anmälan krävs – Välkommen att upptäcka bön tillsammans med andra.

Träffarna är onsdagar, udda veckor.