Bön gör skillnad!

Under vecka 3-4 pågår det bön i Korskyrkan, måndag – fredag mellan kl 18:00-19:00.
Vi vill uppmuntra dig att vara med på dessa kvällar i mån av tid. Bön gör skillnad! Kanske är det så att du står i en knepig situation och behöver söka Guds ansikte? Kanske har du behov att be tillsammans med någon just för den börda du bär? kanske behöver du förbön till helande eller bli fri från band?

Att komma samman som Guds folk och be både för vårt eget sammanhang och att Guds Rike får ta plats i vår omgivning är något som varje troende är kallad att göra.
Har du inte varit med under någon bönevecka tidigare vill vi uppmuntra dig särskilt att göra det.

Du behöver inte vara medlem i församlingen för att delta, utan dessa kvällar är öppna just för DIG!

Vecka 3
Dag 1 – Varför och hur ska vi be?
Dag 2 –  Beundran
Dag 3 – Bön för egna behov
Dag 4 – Förbön
Dag 5 – Lovsång & nattvard

Vecka 4
Dag 6 – Obesvarad bön
Dag 7 – Kontemplation
Dag 8 – Lyssnande
Dag 8 – Andlig krigföring
Dag 10 – Lovsång & nattvard

Välkommen!

Till kalender