Äntligen finns det möjlighet för fler att fira gudstjänst i kyrkan. Sedan de lättade restriktionerna infördes kan vi nu vara fler deltagare på plats i kyrksalen, förutsatt att

  1. det finns en meter åt alla håll mellan varje person/sällskap
  2. det finns anvisade platser, följ därför skyltning och/eller mötesvärdarnas anvisning

Vi ber alla att ta ett personligt ansvar och hålla avstånd till varandra på väg in i kyrksalen och vid gudstjänstens slut.

Du behöver i dagsläget INTE boka en plats. Närmar vi oss maxantalet kommer vi att införa ett anmälningssystem..

Gudstjänsten livesänds via vår Youtube-kanal, och går även att se där i efterhand.