Vilka rekommendationer gäller för Gudstjänster?

Gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus (med fler deltagare än 20 och färre än 50) från 12 januari 2022.

Korskyrkan tillämpar max 50 personer per Gudstjänst och inget vaccinpass (medverkande räknas inte in i dessa)

  • Särskilda smittskyddsåtgärder:
    1. Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap.
    2. Antalet deltagare i ett och samma sällskap uppgår till högst 8 deltagare.
    3. Om ett sällskap uppgår till fler än 8 deltagare ska den som anordnar sammankomsten eller tillställningen dela upp sällskapet med högst 8 deltagare i varje.

Undantag för religiösa sammankonster:
Vid gudstjänst eller annan sammankomst för religionsutövning där deltagarna står under ceremonin kan anordnaren, istället för anvisad sittplats, anvisa deltagarna en ståplats. Detta undantag gäller bara vid sammankomster upp till 50 deltagare.

Länsstyrelsen hemsida