Som församling följer vi utvecklingen kring och vill göra vår del för att inte bidra till eventuell smittspridning.
Vi har valt att med försiktighet öppna upp för gudstjänster och gör allt vi kan för att minimera smittspridning och för att just du ska kunna känna dig trygg.

GUDSTJÄNSTER

För att göra det så säkert som möjligt för dig har vi:
– begränsat antal besökare till max 50 personer (enligt hälsovårdsmyndighetens rekommendationer).
– flyttat isär bänkarna så det är glest mellan raderna
– satt upp skyltar och anvisningar om att hålla avstånd
– ordnat så det finns handsprit tillgänglig för dig.

Obs! Kom i tid. Skulle det vara så att vi tangerar max antal deltagare kommer system för anmälan införas.

Det vi förväntar oss av dig är:

– Följ de instruktioner du får gällande placering, mm.
– Undvik onödig kroppskontakt såsom att ta i hand eller kramas.
– Tänk på att hålla god handhygien. Handsprit finns tillgänglig på plats.
– Tänk på att hålla minst 1 meters avstånd till övriga deltagare.
– Likaså, tänk på att inte stå kvar vid in-och utgångar för att inte blockera passagen för andra deltagare

Om du har något av följande symtom, torrhosta, snuva, halsont eller feber skall du stanna hemma.

Välkommen!

Vi sänder gudstjänster via webben varje söndag på Youtube & Facebook

Vi påminner samtidigt om möjligheten att lyssna till predikningar via korskyrkans podcast