Som församling följer vi utvecklingen kring coronaviruset och vill göra vår del för att inte bidra till eventuell smittspridning.

Vi vill inte gripas av fruktan, men inte heller riskera liv och hälsa på grund av oaktsamhet. Därför ber vi dig att iaktta följande åtgärder:

  • Stanna hemma om du har luftvägssymtom (även om du endast har en vanlig förkylning, hosta, snuva, osv)
  • Undvika onödig kroppskontakt såsom att ta i hand eller kramas.
  • Att hålla en god handhygien

Vi uppmuntrar till bön för vårt, vår värld och den situation vi befinner oss i.

Vi sänder gudstjänster via webben varje söndag på Youtube. Klicka på länken för att komma till Korskyrkans Youtubekanal

Vi påminner samtidigt om möjligheten att lyssna till predikningar via korskyrkans podcast