Ibland kan det vara bra att sätta ord på det som finns på insidan, både av oro, ängslan men även förhoppningar och drömmar.

Att samtala med någon hjälper ofta att sortera tankar och känslor.

Korskyrkans Samtalslinje är öppen onsdagar – lördagar mellan 09:00 och 12:00.
Tel 0790513736

Tystnadsplikt tillämpas