Välkommen till en härlig dag med temat ”Den profetiska församlingen”.

Talare är Hans Wolfbrandt, kyrkoherde i Lysekil och nationell ledare för New Wine Sverige.
Hans har en stark profetisk gåva och blick som når långt utöver sitt lokala samnhang. Med skärpa och auktoritet undervisar han och förlöser andra in i det profetiska.

Förutom att lyssna till Hans så får vi också ta del av tre spår under eftermiddagen:
1. Förbönstjänsten. Hur ber jag för någon annan? – Mita Näs, Insjön
2. Lovsångens funktion och plats – Ruben Johansson, Ludvika
3. Skeendet i gudstjänsten – Magnus Davidsson, Falun

Kom med ett öppet hjärta och en förväntan på vad Gud kommer att göra mitt ibland oss!

Konferensavgift 100:- betalas på plats
Mat till självkostnadspris.

Anmälan via formuläret eller via mail till nw@korskyrkanludvika.se