Thailand

I området Ubon(Thailand)-Pakse(Laos) arbetar våra missionärer Anna och Ingvar Fredriksson sedan 1 okt 2013. De har en över 40 års erfarenhet med att arbeta med mission i både Europa och Asien, varav de senaste 20 åren har de bott i Thailand. De är väl förtrogna med den thailändska kulturen och har levt nära människorna och fått ta del av deras livsöden. Många har delat med sig av sina tragiska upplevelser i familjeförhållanden där sexuella övergrepp är en del av vardagen.

Efter att ha arbetat i Norra Thailand under många år kände de kallelsen att flytta till Ruamchai4Ubon  i ett område där Thailand gränsar till Laos och Kambodja. Området är fattigt och det är en tuff tillvaro för människor som bor där och det är bar 0,2 % kristna som bor i området. Arbetslösheten är stor i området och många vuxna söker jobb på annan ort och barnen blir lämnade kvar hos anhöriga. 70% av alla barn upp till 13 år i Ubon bor tyvärr inte med sina föräldrar.
​Barnens otrygga uppväxt gör dem oerhört utsatta för övergrepp i Thai kulturen och de tappar sitt människovärde. Detta öppnar dörrar för människohandel och de dras lätt in i prostitution, droger och brottslighet. 80% av de prostituerade i Bangkok kommer från Isaan eller passerar genom Isaan från Laos.

Anna och Ingvar arbetar med lokalt anställd personal och målsättningen för deras arbete är att stödja en hållbar utveckling av det civila samhället dvs individer, kyrkor, föreningar som främjar hela människan utveckling.

Deras arbete är uppdelat i tre områden:

Child Safe Communities (CSC) – ett arbete där Ingvar och Anna arbetar med ett team av nationella medarbetare för att stärka barnens självkänsla och lyfta fram barnets rätt till trygghet i familjen och i samhället. Läs mer på Child safe hemsida www.childsafe.se

New growing churches

Tree of life

Läs mer på deras hemsida