I staden Marghita finns organisationen FCE (Fundația Creștină Elim), som i början av 90 talet initierades av de svenska missionärsparet Lars och Barbro Gustavsson. De är numera pensionärer och bor i Sverige sedan Maj 2023.

Verksamheten stöttas av EFI-fadder insamlings- stiftelse som sedan i 2014 arbetar för att samla in medel till FCE i Marghita.

Från hösten 2021 leder Camilla och Anders Liljeqvist arbetet i Marghita. De kommer närmast från Jönköping. Camilla är utbildad sjuksköterska och pastor. Anders har jobbat inom bilindustrin i nästan 20 år.

FCE, med sina ca fyrtio anställda driver en rad projekt för att hjälpa utsatta människor. Barn som övergivits som små får genom FCE en familj och de som vuxit upp utan sina föräldrar får fortsatt stöd och hjälp. För barn och ungdomar med funktionsvariationer finns särskola, Dagcenter och ett skyddat stödboende.

Numera är FCE:s största insats att hjälpa romer att integreras i samhället.

I en romerbosättning med svåra förhållanden finns idag ett Hygiencenter/Aktivitetshus. Där hålls förskola för de små och kurser för de vuxna. I en annan byggnad i Marghita bedriver FCE After School-verksamhet där fattiga romerbarn får mat och hjälp med skolarbetet. Detta är en förutsättning för att de ska kunna gå i skolan.

FCE är en kristen organisation med möjligheter att visa på Guds kärlek och människors lika värde.

Korskyrkan har under flera år funnits med och stöttat arbetet.

Läs mer på EFI Fadders hemsida och Facebook
www.efifadder.se
www.facebook.com/efifadder.fce

Instagram@camillaoanders

VÅR RESA (liljeqvistcamilla.blogspot.com)

Korskyrkan har under flera år funnits med och stöttat arbetet.