EFI fadder

EFI Fadder (Elim Fellowship International) är ett svenskt insamlingsorgan under Elimförsamlingen i Askeby och det startades i början av nittiotalet efter det att de svåra förhållandena på de rumänska barnhemmen blivit kända för omvärlden. I EFI Fadder finns en rad kontaktpersoner och ett aktivt ArbetsUtskott. Dessa personer är starkt engagerade med att sprida information, samla in pengar, sköta faddersystemet mm. De reser ofta till Marghita i Rumänien och tar del i FCE:s arbete.

FCE (Fundația Creștină Elim) är namnet på den rumänska organisation som bildades i Marghita då arbetet dragits igång i början av nittiotalet. Namnet Elim kommer från 2 Mosebok 15:27 i Bibeln. Israels folk är på vandring i öknen och kommer till platsen Elim där det finns tolv vattenkällor och sjuttio palmträd. Elim är en underbar oas!

Målsättningen är att hjälpa övergivna barn till en framtid, att ge dem ett värde och ett hopp! Arbetet startade på statliga institutioner och har sedan utvecklats så att flera projekt startats upp efter det att barnen vuxit och behoven förändrats, allt i linje med målsättningen. Verksamheten har vuxit och blivit omfattande. Drygt fyrtio rumäner är anställda i de olika projekten och på plats finns också ett team av volontärer från olika länder. Det svenska paret Lars och Barbro Gustavsson, som var med och startade upp arbetet, bor i Marghita sedan 1995 och finns med i FCE:s ledning tillsammans med rumäner och volontärer.

Korskyrkan har under flera år funnits med och stöttat arbetet.