Skolhjälp räddar barnens framtid i Arequipa

Peru är ett ungt land och skolan är mycket bristfällig. För att barnen ska klara av sin skolgång är det viktigt att de får stöd med att läsa sina läxor. I Arequipa stödjer EFK ett eftermiddagshem för barn.

Många barn i Peru hoppar av skolan eftersom kvaliteten på undervisningen är låg, för att man inte får stöd hemifrån eller för att klasserna är för stora. Ofta arbetar föräldrarna utanför hemmet och har inte kapacitet att hjälpa sina barn. På eftermiddagshemmet i Arequipa får barn från socialt fattiga familjer hjälp med läxläsning. Arbetet startades av missionärerna Inga-Lill och Ruben Johansson 1997. Man arbetar speciellt med barn som har problem i skolan. De tillbringar hela eftermiddagen på fritidshemmet och förutom läxläsning, leker de också och spelar spel. Omkring 40 barn i årskurs 1-6 får stöd genom eftermiddagshemmet. Man har även samlingar och seminarium med barnens anhöriga.