Image

En av delarna i Korskyrkans målbeskrivning är att leva i smågrupper. Kärt barn har många namn. På en del platser kallas de för husgrupper, cellgrupper, connectgrupper, hemgrupper, mm. 

Oavsett namn, är dessa smågrupper en viktig del av Korkskyrkan, då de är livsgivande. I den lilla gemenskapen finns en större möjlighet att kunna dela livet och hjälpa varandra. 

Grupperna träffas oftast i hemmen där man brukar fika, dela livet, samtala om Gud och livet samt be för varandras behov. Ibland gör grupperna något praktiskt tillsammans. 

Intresserad? 

Kontakta Ruben Johansson 0723 188 156