Pionjärarbete i Anderna

Unocolla finns i Anderna i Peru och ligger 8 km utanför staden Juliaca på landsbygden och ligger 3800 m över havet. Människor lever utspridda i området och lever på det de själva odlar och textilvävnad. Eftersom det är mycket kallt på grund av höjden är inkomsten mycket känsligt för vädret. Det finns ingen församling i området och det finns en minibuss som kan ta människor till staden men det kostar pengar. Människor är fast i avgudadyrkan och är mycket påverkade av indiankulturer som quechua, som är mycket baserad på fruktan. Man besöker häxdoktorer som talar ut förbannelser över människor. Alkohol är också ett stort problem i området. Arbetet har fungerat under en 10-tal år men inte haft så mycket framgång tills pandemin började.

Vad har vi uppnått i projektet?

Lenin Pachao lever i området sedan några år tillbaka med sin fru Nelida och sina fem barn. En församling har planterats och det finns över 40 medlemmar men man har ett kontaktnät på ca 80 personer. Precis före att pandemin slog till började planerna för en social insats i samarbete med EFK, se projekt 49431. Projektet har försenats men pandemin och lockdown gav oss tid att planera mer. För församlingsarbetet som varit trögt under många år har pandemin gjort att fler människor sökt sig till församlingen. Flera kom till tro och under 2020 kunde åtta personer döpas totalt. Tre familjer som varit splittrade blev återupprättade och flera personer kan vittna om en förvandling i sina liv.