Pionjärarbete i slumområde i Peru förändrar människors situation

Pachacutec är ett av de många slumområden som ligger i utkanten av Lima, Perus huvudstad. Sedan mitten av 1980-talet har många peruaner från landsorten och bergen flyttat in till storstaden för att söka jobb och utbildning för sina barn. De flesta har ingen utbildning och får svårt att klara sig i konkurrensen med stadsborna. Invasioner av bergskanterna i stor-Lima har bildat de så kallade Pueblos Jóvenes (Unga Byar) där bland annat vattenbristen är mycket stor på grund av Atacamaöknens klimat och karga stengrund.

I Pachacutec arbetar EFKs samarbetskyrka MASUR sedan några år och har etablerat en församling som leds av pastor Luis Valverde. Förutom själva mötesverksamheten där inte minst lördagsklubben för barn är en viktig del, har man inrättat en matbespisning för de allra fattigaste och delar ut matkassar till familjer. Men det handlar inte bara om akuthjälp till de som har störst behov utan också råd och arbete med familjer, föräldraträffar och olika aktiviteter som hjälper barnen att utvecklas, både i sin sociala relation och i kreativitet och andligt liv.

Det största hoppet om förändring i Pachacutec finns dock i att människor får lära känna Jesus Kristus. Det betyder en personlig förvandling och att de knappa resurser man har används för familjens och barnens bästa. Men det innebär också ett nytt sätt att leva där man ger sin närmiljö ett exempel på ärlighet och solidaritet och tar sitt ansvar för en kollektiv förbättring av levnadsvillkoren i bostadsområdet.