StepOut

EFK UNG och Svenska Alliansmissionen (SAM) driver praktikantprogrammet StepOut som riktar sig till dig som är mellan 20-30 år. Som praktikant får du pröva på mission i något land i världen där vi har samarbetspartners och projekt som stämmer överens med dina gåvor och din kompetens.

För mer information hänvisar vi till StepOut:s egna hemsida, www.stepout.nu

 

StepOut Professional

StepOut Professionell riktar sig till den grupp av människor som är 50 år+ och som har god fysik och mycket krafter kvar att ge. De som besitter stor kunskap och vill fortsätta att vara aktiva och göra en betydelsefull insats. Med Professionell syftar man på ett sätt för vuxna kristna att dela med sig av livserfarenhet och yrkeskompetens. Genom olika korttidsinsatser möter man de behov som finns i missionsländerna, ökar missionsintresset i församlingarna, stärker sin och andras kunskap om EFKs arbete samt ger dig själv en personlig utveckling.

I vissa kulturer finns stor efterfrågan av äldre människor som är i deras egen ålder. Hur detta uttrycker sig skiljer sig väldigt kulturellt åt. Tiden man är ute som volontär är runt ett år. Tanken är att man tilldelas ett konkret uppdrag som man arbetar med. Det ska vara något man tillför under denna tid och inte att man ersätter en långtidsmissionärs uppdrag. Resa och uppehälle bekostar man själv men EFK hjälper till att hitta lämpligt uppdrag, bostad, prisvärd resa, ordna försäkringar och så vidare. Men det hela börjar med en vanlig ansökan och sedan ska man bli antagen. Därefter följer en kortare förberedelsekurs innan man åker ut.