Varannan onsdag har vi olika samlingar i Korskyrkan.

BÖN udda veckor. 

Vi tror på bönens kraft. Jesus bad ofta och som Jesus efterföljare praktiserar vi det Jesus lärt oss. Vi har under året sett hur Gud svarat på bön genom att förändra tills synes omöjliga situationer.

ÖPPEN BIBEL – jämna veckor.

Att tillsammans läsa ett stycke ur bibeln och fundera över det lästa, ställa frågor och gemensamt hitta svar på dessa är en spännande resa. Du behöver inte ha några förkunskaper, utan alla är välkomna med sina tankar och funderingar.

 

Välkommen!